Project Management
Eyck Bouwmanagement heeft ruime ervaring in renovatie, verbouw of nieuwbouw welke een professionele aanpak verdient. Of het nu gaat om een eenvoudig of een meervoudig gecompliceerd project, wij begeleiden u van initiatief tot en met realisatie en nazorgfase.
a
a

Interim Management
Denken en handelen in oplossingen en kansen. Soms ontstaan er problemen tijdens en voor het bouwproces of worden oplossingen niet tijdig genoeg waargenomen. Eyck Bouwmanagement verzorgt in deze situaties naar behoefte van de zakelijke opdrachtgever interim werkzaamheden bij bouw of bouwgerelateerde projecten.
Hierbij kan eveneens worden gedacht aan zaken in en rondom het bouwproces als bouwprojectmanagement, toezicht, advies en begeleiding.
a
a

Bouwkundig schade expertise – contra expertise
Eyck Bouwmanagement heeft ruime expertise rondom opstalschade en verzekerd schade herstel. Wij verzorgen de opname, uitvoering en coördinatie van schadeherstel in een scala aan opstalschades die door verzekeraar(s) worden vergoed. In nauwe samenwerking met verzekerde, haar verzekeraar en eventueel derden gaan wij over tot beoordeling en herstel van de opstalschade. Hierbij zorgen wij voor de volledige afwikkeling met de verzekeraar.

Schade expertise opstalschade in het kader van Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Opname schadevaststelling oorzaak en gevolgschade, herstelkosten bepaling en volledige rapportage. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen handelt de schade af die zijn veroorzaakt door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Opname en afhandeling schades die zijn gemeld na 31 maart 2017.

a
a

Vastgoed onroerend goed Beheer
Beheer en planmatig onderhoud van reeds bestaand of onder onze begeleiding nieuw gerealiseerd onroerend goed is bij ons in goede handen. Als uw vastgoed eenmaal gerealiseerd is, wilt u het ook in deze staat houden. Eyck Bouwmanagement kan hiervoor een op maat gemaakt meerjarig onderhoudsplan opstellen. Daarnaast geven wij u inzicht in de verwachte onderhoud- en beheerkosten van het onroerend goed en de daarmee samenhangende zaken.

a
a

Ontwerp en vergunning
Eyck Bouwmanagement ontwerpt, organiseert en werkt uit. Wij initieren ontwerpen voor zowel het interieur als exterieur. Samen met u zullen de mogelijkheden worden onderzocht en in overleg verder worden uitgewerkt op praktische, ruimtelijke evenals esthetische vlak. Hierbij uiteraard rekening houdend met het voorliggende budget of investeringsplan.
Goede communicatie met opdrachtgever, overheid, uitvoerende partijen en derden adviseurs binnen het bouwproces worden door ons natuurlijk niet vergeten.
De werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit;

  • Toetsing uitvoeringsfase aan geldende wet- en regelgeving bouw alsmede het uitwerken van bouwbesluiten, PVE, offertes, prijsvorming, opdrachtbevestiging en contractvorming.
  • Advies en begeleiding voorlopig en definitieve ontwerpfase en bouwvoorbereidingsfase.
  • Begeleiding toetsing en controle uitvoeringsfase.
  • Overleg gemeentelijke instanties met betrekking tot controle en toetsing uitvoeringsfase. Het doorlopen of aanvragen van benodigde procedures als ontheffing-vrijstellingsprocedure, welstandsvergunning, omgevingsvergunning, monumentenvergunning en milieuvergunning.
  • Planmanagement en/of projectleiding van zowel de definitie, ontwerp, bouwvoorbereiding, uitvoering en nazorgfase.

a
a


Bouwkundig inspectierapport en aankoopbegeleiding

Eyck Bouwmanagement kan u eveneens ondersteunen bij verwerving van onroerend goed en het opstellen van een bouwkundig rapportage bij een aan of verkoop van onroerend goed. Deze bouwkundige rapportage geeft inzicht in de technische staat en onderhoudsstaat van het onroerend goed inclusief eventuele zichtbare alsmede zogenoemde verborgen gebreken. Deze kan desgewenst worden voorzien van een indicatieve kostenraming betreffende eventueel gewenste herstel of aanpassing werkzaamheden.